Bakanlığımız Dernekler Dairesi Başkanlığının 2010 yılında başlattığı "Dernekler ve Üst Kuruluşları için Proje Yardımları" Programı için, 2016 yılı 2. dönem proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Program kapsamında, STK'ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması amaçlı projeler desteklenmektedir. 
        2016 Yılı 2. Dönem Proje Yardımları için desteklenecek konular; 
        1) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
        2) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
        3) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
        4) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
        5) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
        6) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
        7) Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
        8) Gazilerimize ve Şehit yakınlarına yönelik projeler,
        9) Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
        10) Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
        11) Terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler.olarak belirlenmiştir.
        İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin yukarıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Proje Başvuru Rehberi” ne göre hazırlayıp 01.12.2016 - 09.12.2016(saat 17:00) tarihleri arasında gerekmektedir.

        Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl yapılacağı konuları ile ilgili detaylar www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.
 
KIRIKHAN
KAYMAKAMLIĞI
 
Adres :Cumhuriyet Mah. Kanatlı Caddesi no:152 Kırıkhan / HATAY
Telefon :0 (326) 344 10 08
Fax :0 (326) 344 19 97
e-posta :kirikhan@icisleri.gov.tr
 
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2015 © Her hakkı saklıdır.